Rookgasreiniging

Rookgasreiniging

De rookgassen ontstaan bij het verbranden van afval en bevatten stoffen die voor het beschermen van het milieu moeten worden gereinigd. In twee parallel geschakelde cyclonen worden de grotere stofdeeltje afgescheiden. Om een lange reactietijd te realiseren, wordt direct na de cyclonen Natriumbicarbonaat in de rookgassen gedoseerd.

Vervolgens komen de rookgassen in het reactorvat waar nog kalkhydraat en HOK als reactiestoffen kunnen worden gedoseerd. De schadelijke stoffen uit de rookgassen binden zich aan deze reactiestoffen.

Vanuit het reactorvat, stromen de rookgassen via twee parallel geschakelde membraanfilters. De schadelijke stoffen worden in deze filters tegengehouden door hoogwaardig GORE-TEX PTFE filtermateriaal. Met deze filters is EVI in staat om een emissie minder dan 50% van de grenswaarde voor fijnstof te realiseren.

Vanuit beide filterkamers stromen de rookgassen verder via de SCR-katalysator, waar de aanwezige stikstofoxiden worden verwijderd.

Met deze rookgasreiniging en optimale besturing van het verbrandingsproces kan EVI aan de strengste emissie-eisen voldoen.

EVI publiceert online haar emissiewaarden op deze website. Zie ook EMI-waarde.