Enkele cijfers

Cijfers

 Enkele cijfers

Start bouw

Zomer 2006

 

Inbedrijfstelling

April 2008

 

Aantal lijnen

2

 

Thermische capaciteit

2 x 76

MWth

Capaciteit

circa 440.000

ton/jaar

Bruto rendement 

32

%     

R 1 - cijfer (energie-efficiency-factor)

 0,70

 

Elektriciteitsproductie

 

 384.000

 MWhe/jaar

Investering

 ca.200

miljoen euro

Werkgelegenheid

52

fte

Vermeden CO2

162.000

ton/jaar

Bespaarde fossiele brandstoffen (eq. voor steenkool)

110.000

 ton/jaar

Bespaarde grondstoffen (bouwstoffen en metalen)

108.000

 ton/jaar

Zie voor meer uitleg over CO2 en grondstoffen besparing CO2 en grondstoffen