Emissies

Enkele vergunde emissiewaarden

Component

 

mg/Nm3

Stof

 

2,5

Waterstofchloride

HCl

5

Waterstoffluoride

HF

0,5

Zwaveldioxide

SO2

10

Stikstofdioxide

NO2

70

Kwik

Hg

0,01

Koolmonoxide

CO

35

De basis voor de vergunde emissiewaarden voor EVI vinden hun oorsprong in de Duitse regelgeving 17. BImSch. Voor NOx emissie hanteert EVI de strengere Nederlandse emissievoorschriften. EVI voldoet ruimschoots aan de meest strenge emissie-eisen.

De gereinigde rookgassen komen in het milieu via twee 70 meter hoge schoorstenen. Bij het verbranden van afval komt veel water vrij. Bij koud en vochtig weer ziet u dit water als witte condenspluimen in de lucht.

Voor de actuele waarden, ga naar de pagina EMI-waarde op deze site.