Mission statement

Mission statement

EVI wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving voor onze en toekomstige generaties.

Wij doen dat door het zo verantwoord mogelijk verwerken van afvalstoffen, het terugwinnen van grondstoffen en het produceren van duurzame energie waardoor spaarzamer met onze natuurlijke grondstoffen wordt omgegaan en milieu en klimaat-invloeden worden geminimaliseerd.

EVI streeft daarbij naar innovatie en groei van de onderneming. Wij zetten ons daarbij in voor de belangen van onze aandeelhouders, zakenrelaties, medewerkers en de maatschappij en streven daarbij naar vernieuwing, integriteit, openheid, respect voor mens en milieu en duurzaamheid in ons handelen.

Om deze doelen succesvol te realiseren willen wij;

  • onze bedrijfsprocessen optimaliseren met als doel meer grondstoffen en energie terug te winnen uit afval en onze emissies minimaliseren.
  • innovaties toepassen in processen, organisatie en techniek.
  • groeien op het gebied van duurzame energieproductie door optimalisatie, maar ook door ontwikkeling van andere vormen van duurzame energieopwekking zoals windenergie en energie uit biomassa.