Planet

Planet

MVO en Planet

Aandacht voor onze leefomgeving en daarmee voor onze milieuprestaties zit EVI in de genen. Het wezen van de bedrijfsprocessen voor EVI draaien volledig om het minimaliseren van de milieubelasting, het verminderen van emissies naar de omgeving, het verantwoord verwerken van afvalstoffen en het opwekken van duurzame energie. De prestaties van EVI op deze parameters worden continu gemeten en geevalueerd. Op deze parameters worden bedrijfsprocessen doorlopend gestuurd.

Naast deze dagelijkse activiteiten zijn optimalisatie, vernieuwing en innovatie om nog beter te presteren continue aandachtspunten.

EVI verwerkt jaarlijks het afval van 750.000 burgers

EVI levert jaarlijks duurzame stroom genoeg voor 95.000 huishoudens

EVI voorkomt emissie van 162.000 ton CO2