People

People

MVO en People

Voor EVI geldt dat sociaal-ethisch ondernemen onlosmakelijk zijn verweven met haar bedrijfsactiviteiten. In haar relatie tot de maatschappij wenst EVI enerzijds diensten te verlenen op het gebied van het milieuhygienisch verantwoord verwerken van afvalstoffen en anderzijds het leveren van duurzame energie. EVI wenst hierover zoveel mogelijk openheid van zaken te geven en zo goed mogelijk te communiceren met haar directe omgeving.

Intern gericht hanteert EVI normen op het gebied van gelijke behandeling van haar personeel, interne procedures ten aanzien van gedragscodes en medezeggenschap. EVI heeft daarvoor een plat organisatiemodel, met korte communicatielijnen en een open structuur.

Opleiding, ontwikkeling en groei van haar medewerkers wordt door EVI gestimuleerd.